• IDEAS

    How do your employees contribute optimally to your strategy?

  • INSIGHTS

     What drives your employees to great performance? And what makes them default?

  • IMPACT

    What do you do to achieve impactful results?

icon facebook

IDEAS

In close collaboration with you, we define how the employability and engagement of your employees contribute to your strategy.

Ideas

icon facebook

INSIGHTS

We help you discover the specific factors that enable you to effectively improve your employees’ employability and engagement. 

Insights

icon facebook

IMPACT

Based on the correct insights, we help you reach an actual higher level of employability and engagement. With a positive and energetic approach. 

Impact

 Energie op de werkvloerOnderzoek toont aan dat energiebronnen, en niet een lage werkdruk winst oplevert voor Nederlandse werknemers en organisaties. Leidinggevenden spelen daarbij een sleutelrol.

Triple i Human Capital heeft aan de hand van een wetenschappelijke model een nationaal representatief onderzoek uitgevoerd naar energie van werknemers op de werkvloer. Hierin zijn aanknopingspunten gevonden voor het verhogen van de bevlogenheid en het bestrijden van werkstress.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. indien u de white paper die over dit onderzoek is geschreven wilt ontvangen.

Kern

Het Energiekompas dat door Triple i is gebruikt gaat uit van een energiegevend proces – waarin energiebronnen op het werk resulteren in bevlogenheid – en een energievretend proces – waarin stressoren en een gebrek aan energiebronnen tot stress en burnout leiden.

Het blijkt dat het redelijk goed gesteld is met de energie van de Nederlandse medewerker, maar dat er ook reden is voor zorgen. Ongeveer 15% van de respondenten kan als bevlogen worden beschouwd (positieve energie), terwijl een even hoog percentage regelmatig tot vaak last van burnoutklachten heeft (negatieve energie). Burnout heeft negatieve gevolgen voor mensen en hun werk (meer verzuim, meer gezondheidsklachten) en bevlogenheid heeft juist positieve effecten voor mens en werk (meer productiviteit, geluk en gezondheid).

Energievretende stressoren hebben vooral met de organisatie en de samenwerking met anderen te maken, zoals rolconflicten (het tegelijk moeten voldoen aan tegengestelde verwachtingen van klanten en leidinggevenden) en emotioneel belastend werk. In tegenstelling tot wat velen denken vormt  veel en hard moeten werken (werkdruk) veel minder een probleem.

Energiebronnen hebben een dubbel effect. Aan de ene kant beschermen ze tegen stress;  zo zullen mensen die werk doen wat bij hen past en die gewaardeerd worden minder snel burnoutklachten ontwikkelen. En aan de andere kant bevorderen ze bevlogenheid. Past het werk goed, worden ze gewaardeerd en hebben ze afwisselend werk, dan zullen werknemers daar energie van krijgen.

Leiderschap

Leiderschap vormt een centraal thema als het gaat om de energiebalans van medewerkers. Operationeel leidinggevenden die inspireren, versterken en verbinden zorgen bijvoorbeeld voor minder conflicten en effectievere samenwerking om de gestelde doelen te behalen. Ook zorgen dergelijke “bevlogen” leiders er voor dat het werk goed past bij de wensen en mogelijkheden van hun mensen en stimuleren zij hun groei en ontwikkeling. Tenslotte benoemen zij wat goed gaat en weten een sfeer van waardering en vertrouwen creëren, waarin medewerkers weten wat er van hen verwacht wordt. Kortom, ze verminderen de stressoren en verhogen de energiebronnen van hun mensen. Met als gevolg dat hun energiebalans gunstig wordt beïnvloed (meer positieve en minder negatieve energie).

Maar het niveau van dergelijk “bevlogen leiderschap” in Nederland kan beter. Ruim een derde van de respondenten geeft aan dat ze zelden tot nooit gewaardeerd worden en de helft van de respondenten geeft aan dat ze zelden tot nooit positieve feedback krijgen van hun leidinggevende. Daarnaast geeft 20% aan te weinig contact met hun leidinggevende te hebben en geeft 40% aan dat men zelden tot nooit inspraak heeft. Door meer in contact te staan met hun mensen, positieve feedback te geven en inspraak te bevorderen kan de rem van de energie van de Nederlandse werknemer worden gehaald.

 

 

We advise and help organizations to achieve optimal employability, so that employees work more productive, more engaged and healthier.

  Services

Triple i  Human Capital.  IDEAS. INSIGHTS. IMPACT.

Read more about our approach

Contact Information

Wim Sonneveldlaan 75
3584 ZP Utrecht
The Netherlands

Telephone: 0031 - 6 - 172 401 35

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.