De mentale energie van werkend Nederland voor, tijdens en na de Covid-19 pandemie

Een vergelijking tussen 2017, 2021 en heden

door: Wilmar Schaufeli & Elco Schaufeli

Triple i Human Capital voert periodiek een panel studie uit naar de mentale energie van de Nederlandse beroepsbevolking. De afgelopen drie keer is dit in 2017, 2021 en dit jaar gedaan, dus resp. voorafgaand aan, tijdens en na de Covid-19 pandemie. Dit biedt de mogelijkheid om het effect van de coronapandemie op het mentale welzijn te bestuderen.

Met deze publicatie hopen we, naast een antwoord op de vraag naar het effect van corona, ook een bijdrage te leveren aan het debat over de mentale energie van werknemers in Nederland in meer algemene zin. Dit met het met als doel om de mentale energie van werkend Nederland te verbeteren, omdat dat een belangrijke voorwaarde is voor goed functionerende organisaties in deze dynamische tijd die gekenmerkt wordt door onzekerheid en schaarste. We hopen dat we medewerkers, organisaties en beleidsmakers met dit whitepaper op het goede spoor kunnen zetten.

Vul uw gegevens in en ontvang gratis de WHITEPAPER – De mentale energie van werkend Nederland voor, tijdens en na de Covid-19 pandemie

De mentale energie van werkend Nederland na de Covid-19 pandemie

Effect bevlogenheid

Er is veel gepubliceerd over de effecten van bevlogenheid op organisatie uitkomsten.

+ 20%

Sales

– 50%

Verzuim

+ 12%

NPS

+ 18%

Productie

– 89%

Verloop

Maak nu een afspraak.

Triple i is opgericht om bij te dragen aan het welzijn en de productiviteit van Nederlandse medewerkers. Laat ons jouw organisatie helpen.