De toekomst van medewerkersonderzoek

Gaan we voor verbetering van vorm, inhoud of toepassing?

door: Prof. dr. Wilmar Schaufeli

Medewerkersonderzoek gaat me aan het hart omdat ik geloof in een empirische benadering van organisatieproblemen. In plaats van beslissingen over personeel te nemen op basis van gut feeling en intuïtie ben ik een voorstander van het handelen op basis van feiten en betrouwbare gegevens. Als psycholoog weet ik namelijk hoe feilbaar het ongewapende oordeel van mensen is – ook van professionals en beleidsbepalers – en hoe makkelijk dit beïnvloed wordt door eigen verwachtingen, voorkeuren en vooroordelen. Dan liever de feiten laten spreken, oftewel de medewerkers zelf. Zij zijn immers bij uitstek deskundig en hebben het beste inzicht in hun eigen werksituatie en wat die met hen doet.

Ik beschouw het als mijn missie om wetenschap en praktijk met elkaar te verbinden om zo gezamenlijk te proberen om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten. Medewerkersonderzoek is daarbij een belangrijk hulpmiddel, mits van voldoende wetenschappelijke kwaliteit. Als wetenschapper ken ik de mogelijkheden die medewerkersonderzoek biedt, maar als organisatieadviseur bij Triple i ben ik soms teleurgesteld omdat deze potentie in de praktijk vaak niet wordt verzilverd. En dat is jammer. In de toekomst kan het zeker beter. Welke ontwikkelingen doen zich voor en hoe kan medewerkersonderzoek daar zijn voordeel mee doen? Deze vraag probeer ik in dit white paper te beantwoorden omdat de stem van de medewerker het waard is gehoord te worden en de sleutel vormt voor een duurzaam HR-beleid van de succesvolle organisaties van de toekomst.

Vul uw gegevens in en ontvang gratis de WHITEPAPER – De toekomst van medewerkersonderzoek

De toekomst van medewerkersonderzoek

Effect bevlogenheid

Er is veel gepubliceerd over de effecten van bevlogenheid op organisatie uitkomsten.

+ 20%

Sales

– 50%

Verzuim

+ 12%

NPS

+ 18%

Productie

– 89%

Verloop

Maak nu een afspraak.

Triple i is opgericht om bij te dragen aan het welzijn en de productiviteit van Nederlandse medewerkers. Laat ons jouw organisatie helpen.