Bevlogenheid in de zorg

Uit onderzoek naar de beleving van zorgverlening door patiënten blijkt dat niet zo zeer het technische handelen, maar vooral de bejegening bepaalt hoe tevreden men is. Een ‘zachte’ factor die in deze tijden van transparantie en mobiliteit harde consequenties kan hebben.

En uit de psychologie weten we dat bevlogen medewerkers zich empathischer gedragen en dat hun – soms aanstekelijke – bevlogenheid voor een hoge patiëntwaardering zorgt. Maar ook het technische handelen wordt beter gedaan door een bevlogen zorgverlener. Die is scherper en maakt minder fouten en ongelukken, zo blijkt ook uit onderzoek in de zorg.

Wat veroorzaakt bevlogenheid en burnout in de zorg?

Dat is uiteraard moeilijk aan te geven in het algemeen. 15% van de Nederlandse beroepsbevolking is werkzaam in de gezondheids- en welzijnszorg en daar vallen allerlei verschillende functies en omstandigheden onder. Wel zijn er een aantal werkaspecten waarmee mensen in de zorg vaker te maken hebben.

Daarbij gaat het bijvoorbeeld over het vinden van de juiste  balans tussen het daadwerkelijk leveren van zorg en administratieve werkzaamheden. . Wij deden onderzoek naar ontregeling in de zorg en kwamen erachter dat een derde van de zorgverleners 30% of meer van hun werktijd aan bureaucratische rompslomp besteed.

Onze ervaring in de zorg

Naast tientallen jaren wetenschappelijk onderzoek in de zorg, voert Triple i al jaren lang toegepast onderzoek uit in de zorg.

Dat doen we bijvoorbeeld samen met VvAA op het gebied van bezieling van zorgprofessionals en de psychologische gevolgen van regelgeving. Maar ook voor HappyNurse, dat de visie heeft dat gelukkige zorgverleners voor gelukkige patiënten zorgen. Ook wij hangen deze visie aan en zetten ons graag in om onze zorgverleners minder gestresst en met meer positieve energie aan het werk te houden!