Er is meer dan medewerkertevredenheid

Natuurlijk is arbeidstevredenheid belangrijk. Maar er is méér. Je hoeft niet tevreden te zijn met tevredenheid.

Bij tevredenheid gaat het weliswaar over een positieve psychologische toestand, maar die wordt tegelijkertijd  ook gekenmerkt door een geringe mate van activatie. Tevreden werknemers voelen zich rustig, ontspannen en kalm. Op zich prima, maar tegelijkertijd voelen ze nauwelijks de behoefte om dingen op het werk actief aan te pakken, te veranderen of te verbeteren.

Onderzoek wijst uit dat een meer actieve houding – ook wel bevlogenheid genoemd – sterker samenhangt met gezondheid, welbevinden en arbeidsprestatie Dat komt omdat bevlogen medewerkers enthousiast, gedreven en energiek zijn. In plaats van reactief zoals bij tevredenheid zijn bevlogen medewerkers proactief. Ze wachten niet af en nemen zelf de regie.

Je zou medewerkers meer gunnen dan “slechts” tevredenheid en organisaties zijn beter af wanneer ze sturen op bevlogenheid in plaats van op tevredenheid. Vandaar dat medewerkerstevredenheidsonderzoek achterhaald is en wij spreken van werkbelevingsonderzoek waarin de focus op bevlogenheid in plaats van tevredenheid ligt.

Hoe verhoog je de impact van medewerkersonderzoek?

Vragenlijstmoeheid wordt vaak als reden genoemd om vragenlijsten te verkorten of überhaupt geen medewerkersonderzoek meer uit te voeren. Medewerkers zouden geen tijd hebben om nog meer lijstjes in te vullen. In onze ervaring heeft het daar niet mee te maken, maar veel meer met de verwachting van medewerkers dat het weinig zin heeft om mee te doen.

En dat heeft ook een reden, In de afgelopen decennia zijn medewerkerstevredenheidsonderzoeken vooral gebruikt om met de resultaten ervan te pronken (‘we zijn beste werkgever’) of de organisatie te vergelijken met concurrenten (‘we doen het beter’). Hier heeft de medewerker weinig boodschap aan. Die wil met plezier in een prettige en uitdagende omgeving  werken.. Een focus hierop (‘wat kunnen en moeten we beter doen?’) levert medewerkers én organisaties meer op in termen van bevlogenheid!.. Organisaties die hun werkprocessen  anders en beter willen, kunnen inspiratie putten uit onderstaande tips:

  • Reken af met het verleden. Medewerkers zullen het waarderen als hun gevoelens erkend en gerespecteerd worden en willen een stip op de horizon. Waarom gaat het vanaf nu anders? Wat gaat de directie en het management anders doen en wat gaat dat betekenen voor de medewerkers?
  • Gebruik het onderzoek en de daaruit voortvloeiende data als KPI die managers kunnen gebruiken om op de mentale energie van hun organisatieonderdeel te sturen. En zie erop toe dat ze dat ook doen.
  • Zie het onderzoek als een startpunt, een manier om vast te stellen ‘waar we het over moeten hebben’ om tot een betere werksituatie te komen. Op organisatie – team en individueel niveau.
  • Stimuleer medewerkers om zelf aan de slag te gaan. Zij moeten het doen, de organisatie kan het alleen maar faciliteren.
  • Communiceren over wat de directie uit het onderzoek haalt en hoe het verder moet..