Missie&VisieMissie
Wij adviseren en helpen organisaties naar optimale inzetbaarheid van hun personeel. Dat gaat over hoe medewerkers productief, gezond, gemotiveerd én met plezier hun werk kunnen doen. Niet alleen nu maar ook in de toekomst. Wij verbinden wetenschap en praktijk omdat dit volgens ons de enige manier is om duurzaam resultaat te behalen.

Visie
Het werken verandert en dat heeft zijn weerslag op de inzetbaarheid van medewerkers. De samenleving en de economie is onder invloed van allerlei ontwikkelingen constant in beweging. Organisaties zijn gedwongen om zich voortdurend aan de wisselende omstandigheden aan te passen. Hierdoor moeten mensen steeds flexibeler, effectiever en efficiënter werken. Dit is op veel fronten anders dan ze gewend zijn, maar biedt ook veel kansen voor meer betekenisvol werk en ontwikkeling van talenten.

De veranderingen in en rondom de arbeid doen de behoefte groeien aan een nieuwe, positieve, benadering van allerlei thema’s rondom de inzetbaarheid van werknemers, waarin eigen verantwoordelijkheid, leiderschap en bevlogenheid centraal staan