UitgangspuntWe streven naar een duurzame en productieve relatie met klanten. Hierin vinden wij korte lijnen en direct, persoonlijk contact erg belangrijk.

  • We ondersteunen organisaties met name op het vlak van strategisch personeelsbeleid in het licht van hun eigen organisatiedoelstellingen die het succes van de organisatie bepalen nu en in de toekomst.
  • We laten ons inspireren door de positieve psychologie. We gaan uit van kansen en mogelijkheden en van wat energie geeft in plaats van wat energie kost. Het bevorderen van bevlogenheid van werknemers staat centraal.
  • We leveren maatwerk omdat het gedrag van mensen in organisaties te complex is om in standaard diensten te vatten.
  • We hanteren bij voorkeur een integrale aanpak waarbij onderzoek, analyse, advies en interventies nauw met elkaar verweven zijn.
  • We werken altijd doel- en resultaatgericht, wat betekent dat we alleen werk uitvoeren waar we in geloven en altijd de praktische consequenties van onze  adviezen en interventies voor ogen hebben.
  • Onze aanpak is kwantitatief. We adviseren op basis van feiten in plaats van meningen. Ons advies is cijfermatig onderbouwd
  • Onze visie is gestoeld op wetenschappelijke inzichten en ons instrumentarium is wetenschappelijk verankerd. We werken intensief met universitaire onderzoekers uit binnen- en buitenland samen.
  • We beschikken over een uitgebreid netwerk van wetenschappers en partners die in onze praktijkopdrachten met raad en daad ondersteunen om tot optimale resultaten te komen.
  • Wij stellen ons ten doel dat alle betrokkenen in onze projecten iets leren en dat eenieder een bruikbaar inzicht krijgt dat helpt en inspireert.