Grafiek publicaties psychologie

De literatuur over werk en welzijn in het algemeen en bevlogenheid (engagement in het Engels) en burnout in het bijzonder is talrijk en divers. Wel is de verhouding nog wat scheef want voor elke wetenschappelijke publicatie over bevlogenheid zijn er 17 (sic!) verschenen naar burnout. Daarnaast is er ook veel praktijkonderzoek gedaan en verschijnen er interessante case-studies en best practices. Wij hebben een persoonlijke selectie gemaakt van de meest inspirerende publicaties uit wetenschap en praktijk.

Wetenschap

In de wetenschappelijke wereld wordt steeds meer onderzoek gedaan naar bevlogenheid. Zoals blijkt uit de bovenstaande figuur groet het aantal publicaties ieder jaar.

In veel publicaties over bevlogenheid en burnout speelt het Job Demands Resources model een belangrijke rol. Vandaar dat dit model, ook in onze dienstverlening centraal staat. Hieronder staan de meest interessante publicaties weergegeven. Op de website van Wilmar Schaufeli vindt u een uitgebreide lijst met al zijn wetenschappelijke publicaties (vaak in het Engels).  

 

Enhancing Work-Related Attitudes and Work Engagement: A Quasi-Experimental Study of the Impact of an Organizational Intervention (in: International Journal of Stress Management, 2014) Dit artikel doet verslag van een onderzoek waarin de invloed van een leiderschapstraject op bevlogenheid van medewerkers is vastgesteld. Het blijkt dat de leiderschapsinterventie via energiebronnen (zoals bijvoorbeeld alignment met strategie en sociale steun) een versterkend effect heeft op het welzijn en de motivatie van medewerkers.
Transformational leadership and performance: An experimental investigation of the mediating effects of basic needs satisfaction and work engagement (in: JOOP, 2013)Een artikel dat ingaat op de kracht van transformationeel leiderschap in relatie tot het versterken van bevlogenheid, via het bevredigen van basisbehoeften op het werk (zoals groei en verbondenheid).
Burnout: de stand van zaken (in: Tijdschrift voor Arbeidsmarktvraagstukken, 2013)Een uitvoerig, maar kernachtig overzicht van de actuele kennis over burnout. Incl. invloed van persoonskenmerken en mogelijke interventies. 
Job Demands – Resources Model: Overzicht en kritische beschouwing (in: Gedrag en Organisatie, 2013)Een uitgebreid overzicht van de stand van de wetenschap op het vlak van het JD-R Model, bevlogenheid en burnout.
Burnout en Bevlogenheid (hoofdstuk uit De Psychologie van Arbeid & Gezondheid, Schaufeli &  Bakker, 2013)Een overzicht van burnout en bevlogenheid, gevolgen, oorzaken en mogelijke interventies.
Op zoek naar de verschillen tussen bevlogenheid en werkverslaving (in: Tijdschrift voor Arbeidsmarktvraagstukken, 2012)Een interessante studie waarin de verschillen en overeenkomsten tussen gezonde motivatie (bevlogenheid) en ongezonde motivatie (werkverslaving) worden onderzocht

De praktijk

Bij onderzoek vanuit de praktijk gaat het veelal om (overzichtsartikelen over) case studies, best practices, en interventiemethoden. Ook de relatie tussen bevlogenheid en prestaties van de organisatie komen aan bod. Hieronder staan de meest interessante publicaties voor de praktijk weergegeven. 

Survey Feedback: Het geheim van de smid (O&O, 2013)Een artikel waarin Elco Schaufeli zijn visie geeft op het effectief terugkoppelen van onderzoeksresultaten naar medewerkers in organisaties. Inclusief vele tips voor organisaties die met inzichtvolle resultaten naar impactvolle verandering willen bewegen.
Meeting the Challenge: Successful Employee Engagement in the NHS (IPA, 2014)Een inspirerend rapport met dieper inzicht in bevlogenheid in de zorg in het Verenigd Koninkrijk. Het belang van o.a. gedeelde waarden, leiderschap en inspraak van medewerkers wordt aangestipt en uitvoerig met case studies geïllustreerd.
Arbokennisdossier Bevlogenheid (SZW, 2013)Een uitgebreid overzicht van de achtergronden, oorzaken en gevolgen van bevlogenheid tegen de achtergrond van relevante wetgeving. Op verzoek van met Ministerie van SZW speciaal voor de praktijk geschreven.
Duurzaamheid vanuit psychologisch perspectief, een kwestie van FitEen beschouwing over Duurzame Inzetbaarheid van personeel vanuit psychologisch perspectief
Bouwen aan bevlogenheid (O&O, 2012)Een artikel dat de nadruk legt op de invloed van individuele kenmerken op de bevlogenheid van mensen
Managers: Your Strongest (or Weakest) Link in Driving Employee Engagement? (Aon Hewitt, 2011)Een interessante survey naar de rol van leiderschap in het versterken van bevlogenheid in organisaties (engels)
Engage for success: nailing the Evidence (UK government initiative, 2012)Een overtuigend overzicht van case studies die de gevolgen van bevlogenheid in de praktijk aanstippen.
Engaging for Success: enhancing performance through employee engagement (UK government initiative, 2009)Een zeer uitgebreid overzicht van bekende cases tegen de achtergrond van beleid in het Verenigd Koninkrijk om de concurrentiekracht van de Britse economie te versterken door bevlogenheid te verbeteren.
Connecting People Investments and Business Outcomes at Lowe’s (People & Strategy, 2011)Een inspirerende case study die het verband legt tussen engagement en business outcomes. Een overtuigend pleidooi voor het meetbaar maken van de relaties tussen HR data en economische prestatie indicatoren.

 Video’s

Op internet circuleren aardige filmpjes over positieve psychologie – vaak geïllustreerd met cartoons. Op een aantrekkelijke wijze maken deze filmpjes hun punt.  

What is positive psychology?Een filmpje dat de omslag van het denken in risico’s (negatief) naar het denken in mogelijkheden (positief) in de psychologie illustreert.
The surprising truth about what motivates usEen  filmpje waarin de vraag centraal staat wat mensen over het algemeen motiveert. En dat is niet geld.