Tien tips voor meer bevlogenheid.

Wij geven tien tips om de bevlogenheid op het werk te vergroten. Wat blijkt? U heeft heel veel zelf in handen.

  • Zorg voor een goede balans tussen werk en privé: Een goed evenwicht helpt u vooruit, een onevenwicht zal u op alle mogelijke manieren tegenwerken.

  • Benut uw eigen talenten, volg uw dromen en passies: Uw eigen sterke punten kunnen inzetten is bijzonder motiverend.

  • Wees optimistisch. Denk in mogelijkheden, niet in problemen: De klassieke metafoor van het halfvolle of halflege glas. U kunt een lastige klant een zeurkous vinden en gedemotiveerd zijn, of u kunt er een persoonlijke uitdaging van maken om die klant tevreden te stellen.

  • Focus niet enkel op resultaat, maar ook op persoonlijke ontwikkeling: Het is belangrijk dat u iets leert in uw werk. Dat u vooruit komt, en dan niet enkel in uw carrière. Een vaardigheid onder de knie krijgen of kennis opdoen geeft u een duwtje.

  • Neem initiatief en benut de mogelijkheden die het werk biedt: Dit punt heeft met groei te maken. Als het kan, doe dan dingen vanuit uzelf. uw werk kan veel meer omvat- ten dan u denkt. En uw leidinggevende zal u zeker laten merken dat hij het initiatief apprecieert.

  • Zorg voor uw lijf. Beweeg, slaap en ontspan: Lichamelijke fitness is essentieel, dat is intussen wel bewezen.

  • Wees coöperatief: Help en steun anderen op het werk: Een interessante tip, omdat het wederkerig is. Elkaar steunen zorgt voor een betere sfeer en meer collectieve motivatie. Het kan een drempel zijn om elkaar te helpen, maar het is voor beide kanten heel leuk – voor hij die hulp krijgt en voor hij die helpt.

  • Vraag regelmatig feedback van anderen en blijf in gesprek met uw baas: Goed geformuleerde feedback – geen uitbrander dus – is motiverend, omdat u er uit kan leren. Ook gemeende positieve feedback geeft een duwtje.

  • Stel uzelf uitdagende, maar wel realistische doelen: Doelen stellen is belangrijk, u moet namelijk ergens naartoe. Stel uzelf de vraag: wat wil ik? Maar sommige mensen leggen hun doelen veel te hoog, en dan loert een burn-out om de hoek. Realisme is dus nodig.

  • Houd het werk uitdagend, ook voor de toekomst: Een confronterende uitsmijter. Stel uzelf de vraag: wil ik dit werk nog over vijf of tien jaar? De meesten niet, maar toch blijven ze op hun stoel zitten. U kunt daar ook proactief in proberen zijn. Het is trouwens ook de verantwoordelijkheid van organisaties om voor uitdaging en doorstroming te zorgen.