Wat is bevlogenheid?

Bevlogenheid is een mentale toestand en niet een persoonskenmerk. Iedereen kan dus bevlogen raken.

Daarvoor is inzicht in de drivers van bevlogenheid nodig en een aanpak die dat inzicht omzet in positieve beweging. Dit is wat Triple i met het EnergieKompas faciliteert. Maar wat is bevlogenheid eigenlijk?

Gangbare omschrijving bevlogenheid

De meest gangbare omschrijving is afkomstig van Schaufeli en Bakker: “… een positieve, affectief-cognitieve toestand van opperste voldoening die gekenmerkt wordt door vitaliteit, toewijding en absorptie”. Vitaliteit wordt gekenmerkt door bruisen van energie, zich sterk en fit voelen, lang en onvermoeibaar met werken door kunnen gaan en beschikken over grote mentale veerkracht en dito doorzettingsvermogen. Toewijding heeft betrekking op een sterke betrokkenheid bij het werk; het werk wordt als nuttig en zinvol ervaren, is inspirerend en uitdagend, en roept gevoelens van trots en enthousiasme op. Absorptie, ten slotte, heeft betrekking op het op een plezierige wijze helemaal opgaan in het werk, er als het ware mee versmelten waardoor de tijd stil lijkt te staan en het moeilijk is om er zich los van te maken”. Deze definitie, ligt ten grondslag aan de Utrecht Work Engagement Scale (UWES), die in bijna 90 procent van al het wetenschappelijke onderzoek wordt gebruikt.

Misvatting

Om maar meteen een misvatting uit de weg te ruimen; bevlogenheid is wat anders dan werkverslaving, waar het vaak mee wordt verward. Hoewel bevlogen werknemers evenals workaholics hard werken, verschilt de motivatie hemelsbreed. Bevlogen werknemers werken vooral zo hard en toegewijd omdat ze er veel plezier aan beleven, maar ze weten wel van ophouden en hebben ook nog een leven naast hun werk. Workaholics daarentegen werken zo hard en verbeten omdat ze niet anders kúnnen; ze worden gedreven door een onweerstaanbare innerlijke drang om te werken, en wanneer ze dat niet doen voelen ze zich nutteloos, zenuwachtig, rusteloos en schuldig. Je zou dus kunnen zeggen dat bevlogen werknemers een positieve (approach)- en workaholics een negatieve (avoidance) motivatie hebben.

Onderzoek

Twee decennia onderzoek heeft ondubbelzinnig aangetoond dat bevlogenheid zowel goed is voor werknemers als voor de organisaties waarvoor ze werken. Zo hebben bevlogen werknemers minder last van depressieve gevoelens en allerlei andere stressklachten, en lopen ze minder risico op hart- en vaatziekten. Hun ziekteverzuim ligt dan ook lager dan dat van hun minder bevlogen collega’s. Ook voelen bevlogen werknemers zich sterk betrokken bij hun organisatie en willen er graag blijven weken. Verder leren ze graag en veel, nemen persoonlijk initiatief, zijn creatief en maken minder fouten. Geen wonder dus dat ze beter presteren, ook in de ogen van hun collega’s en leidinggevenden. Daarnaast hangt bevlogenheid hangt ook samen met bedrijfsresultaten. Zo realiseren bevlogen ondernemers meer groei en zakelijk succes en behalen bevlogen managers betere resultaten met hun team. Bevlogen werknemers zorgen niet alleen voor een hogere omzet en arbeidsproductiviteit, maar ook voor een betere dienstverlening. Zo toonde een recente studie bij meer dan honderd beursgenoteerde Amerikaanse bedrijven aan dat de bevlogenheid van het personeel de winstgevendheid en klanttevredenheid over een periode van één tot twee jaar voorspelt. Kortom, het is dus om meerdere redenen van belang om bevlogenheid van werknemers te bevorderen.

Gratis whitepaper

De nieuwste inzichten uit wetenschap en praktijk. Lees vandaag nog hoe u de bevlogenheid van uw medewerkers  kunt vergroten. Het resultaat? Meer omzet, minder uitval, hogere productiviteit.