Bezieling in de zorg

Van alle zorgverleners staat de mentale fitheid van de jongste generatie zorgverleners tot 35 jaar, het meest onder druk: ten opzichte van 2017 kregen zij meer last van burn-out-klachten en worstelen zij vaker met de werk-privésituatie. Dat is een van de belangrijkste uitkomsten uit de tweejaarlijkse ‘Quickscan Bezieling’.

In opdracht van VvAA onderzocht onderzoeksbureau Triple i Human Capital dit najaar de bezieling onder ruim 2.000 zorgverleners. Van alle beroepsgroepen rapporteren de medisch specialisten de hoogste werkdruk, in combinatie met een toenemende disbalans tussen werk en privé. Gevraagd naar hun toekomstperspectief, geeft slechts een derde van de zorgverleners aan tot hun pensioen in de zorg te willen blijven werken.

Met deze tweejaarlijkse quickscan houdt VvAA vinger aan de pols bij de bezieling – bevlogenheid – en werkstress van zorgverleners. Onder de 2.029 zorgverleners die deelnamen aan de Quickscan Bezieling 2019, waren de medisch specialisten, huisartsen, fysiotherapeuten, tandartsen en dierenartsen het best vertegenwoordigd.

Het onderzoek toont aan dat de mentale energie van zorgverleners over tijd relatief stabiel is en zelfs een licht positieve trend vertoont. Ten opzichte van de gemiddelde Nederlandse werknemer is de gemiddelde zorgverlener in Nederland meer bevlogen (15% versus 20%) en heeft hij of zij minder last van burn-outklachten (15% versus 12%).

Mentale energie totaal

Jongste generatie meest onder druk

Kijkend naar de verschillen tussen de leeftijdsgroepen, wordt duidelijk dat de ‘mentale energie’ van de jongste generatie zorgverleners anno 2019 het meest onder druk staat. Ten opzichte van 2017 is het aantal zorgverleners tot 35 jaar oud met burn-outklachten gestegen van 13% naar 20%. Dit percentage ligt daarmee 5% hoger dan de landelijke benchmark.

De jongste leeftijdsgroepen (jonger dan 35 jaar en tussen 36 en 45 jaar) hebben eveneens, meer dan voorheen en meer dan oudere collega’s, moeite met het vinden van de juiste balans tussen werk en privé. Zo’n 18% van beide leeftijdsgroepen ondervindt hierin vaak of altijd problemen.

De jongste groep zorgverleners (onder de 35 jaar oud) ervaart bovendien de minste ‘regelruimte’, ofwel, autonomie op het werk. Op een schaal van 1 tot 5 geven zij hun regelruimte een 2,7. Hun oudere collega’s komen rond de 3,5 uit. Ook al is de ervaren waardering van patiënten volgens alle zorgverleners gestegen, de jongste groep zorgverleners ervaart van alle leeftijdsgroepen de minste waardering.

Tot slot is opvallend dat het taboe op ondersteuning door een coach het hoogst is onder de jongste generatie, terwijl zij er, van alle leeftijdsgroepen, mogelijk het meest aan zouden kunnen hebben. Elf procent van de zorgverleners onder de 35 jaar geeft aan dat het werken aan je persoonlijke ontwikkeling met een coach, door zijn of haar collega’s wordt gezien als een zwaktebod.

Bevlogenheid, werkdruk, disbalans werk-privé

Over tijd zijn de medisch specialisten van alle beroepsgroepen het meest stabiel qua bevlogenheid. Van alle beroepsgroepen rapporteren zij echter wel de hoogste werkdruk én een stijgende disbalans tussen werk en privé. Deze disbalans vormt een zwaarwegende factor in het veroorzaken van burn-outklachten.

Net als de huisartsen geven de medisch specialisten aan de minste regelruimte op het werk te ervaren. Onder huisartsen zet de stijgende lijn van de bevlogenheid verder door. Bij de fysiotherapeuten heeft er sinds 2017 een opvallende daling in de bevlogenheid plaatsgevonden: van 31% naar 18%. Het aantal fysio’s met burn-outklachten is echter met 1% gedaald.

Slechts een derde wil werken tot pensioen

Gevraagd naar de mate waarin zorgverleners het werken in de zorgsector zouden aanraden, geeft ongeveer de helft aan dit te doen. Ten aanzien van hun eigen loopbaan in de zorg, geeft slechts een derde van alle zorgverleners – met uitzondering van de tandartsen (50%) – aan tot het pensioen te willen werken. De jongste generatie is hierin het minst positief.

Lees hier meer over Bevlogenheid in de zorg

Bekijk hier de resultaten van Quickscan Bezieling 2019

Gratis whitepaper

De nieuwste inzichten uit wetenschap en praktijk. Lees vandaag nog hoe u de bevlogenheid van uw medewerkers  kunt vergroten. Het resultaat? Meer omzet, minder uitval, hogere productiviteit.