Jessica van den Brink, Hoofd HR – Pento

Met welk doel zijn jullie gaan samenwerken met Triple i?

We hebben bij Pento Duurzame Inzetbaarheid als thema in de meerjarenstrategie. Het doel daarvan is dat alle medewerkers duurzaam inzetbaar zijn en zich daar ook zelf verantwoordelijk voor voelen. Bevlogenheid is in onze visie een centraal thema als je dit nastreeft, net als autonomie, verbondenheid en groei. Om dit meetbaar te maken en ook structuur te geven aan hoe we daar als organisatie gericht aan kunnen werken, zochten we een meetinstrument.

We hadden eerder een MTO uitgevoerd, maar dat was voor ons te ouderwets. En we wilden ook een PMO doen. Bovendien moest het onderzoek bijdragen aan ontwikkeling en niet als losstaand instrument worden ingezet.

Hoe kwamen jullie bij Triple i terecht? En waarom kozen jullie voor hen?

Ik deed een studie en kwam toen het gedachtegoed van professor Wilmar Schaufeli tegen. Ik leerde ook dat hij met Triple i een praktisch ingestoken onderzoeks- en adviesbureau had. Toen hebben we ze uitgenodigd en het klikte gelijk op inhoud, het was een strategische fit en we spraken dezelfde taal. Triple i kon ons helpen met het onderzoek, dat bovendien van wetenschappelijke kwaliteit is. Dat is voor ons belangrijk omdat bij ons professionals werken die zelf ook met wetenschappelijke kwaliteit werken.
En dat is goed geborgd bij Triple i.

Hoe hebben jullie de samenwerking ervaren? En wat maakt Triple i bijzonder in jouw ogen?

De nabijheid en oprechte betrokkenheid. Het werken aan duurzame inzetbaarheid is een co-productie, waarin Triple i zich niet als een commercieel bedrijf, maar als een partner in HR-business gedraagt. In alles merk je dat ze vooral een positieve beweging in gang willen zetten samen, en niet eenmalig onderzoek doen en dan afhaken.

Triple i vindt het belangrijk om alle belanghebbenden mee te nemen in het grotere verhaal. Uit oprechte belangstelling stellen zij kritische vragen om moeilijke thema’s bespreekbaar te maken, zowel met medewerkers als met directieleden. Zo ontstaat een verbinding op alle niveaus in onze organisatie.

Welke merkbare resultaten hebben jullie geboekt met de samenwerking?

Ik ben heel trots op het feit dat we in de hele organisatie in één jaar een gezamenlijke taal (“wat geeft en wat kost energie?”) hebben neergezet. Het is heel normaal geworden om het over mentale energie te hebben. Dat is een goede basis om verder te gaan en te verdiepen de komende jaren.

Daarnaast heeft het werken met het EnergieKompas ons veel handvatten gegeven waar we ook op team- en organisatieniveau mee aan de slag zijn gegaan.

En tenslotte hebben we ook op een eenduidige manier in de organisatie kunnen bereiken dat we over Duurzame Inzetbaarheid in gesprek zijn en medewerkers de regie geven. Daarbij speelt ook een heel goed functionerende projectgroep een rol, waarin alle geledingen (management, OR en alle locaties) in vertegenwoordigd zijn.

Denken jullie dat jullie in de toekomst met Triple i verder gaan samenwerken? En waarom?

Jazeker. Omdat het na een jaar al zoveel succes heeft gehad en het partnership ons helpt onze Duurzame Inzetbaarheids-doelen te behalen. We hebben veel meer gekregen dan we in eerste instantie vroegen. Met het EnergieKompas een innovatief en gevalideerd onderzoek, en daarnaast ook een betrokken en bevlogen professionele partner die een stapje extra doet en ons helpt onze doelen te behalen.

Effect bevlogenheid

Er is veel gepubliceerd over de effecten van bevlogenheid op organisatie uitkomsten.

Wat levert bevlogenheid uw organisatie op? Maak samen met ons – geheel vrijblijvend – uw business case.

+ 20%

Sales

– 50%

Verzuim

+ 12%

NPS

+ 18%

Productie

– 89%

Verloop