Tamara Vanenburg, manager HR

Met welk doel zijn jullie gaan samenwerken met Triple i? Waarom kozen jullie voor hen?

We hebben gekozen voor Triple i omdat we het belangrijk vinden om te werken aan mentale energie als onderdeel van Duurzame Inzetbaarheid. Dat zit bij de mensen zelf en niet zo zeer bij de organisatie als geheel. We willen dat onze mensen lekker in hun vel zitten, want dat geeft intrinsieke motivatie, energie en uiteindelijk ook prestaties.

De methode van Triple i stimuleert eigen verantwoordelijkheid en reflectie. Daar geloven wij in, maar we realiseren ons ook goed dat de meeste mensen dat nog wel goed moeten leren.

Hoe hebben jullie de samenwerking ervaren? En wat maakt Triple i bijzonder in jouw ogen?

We hebben een evenwichtige samenwerking opgezet waarbij de dienstverlening van Triple i als heel dichtbij voelde. Als een partnership waarbij er geen verborgen verrassingen waren, heldere uitgangspunten en verwachtingen over en weer en snelle reactietijden.

Jullie hebben de nieuwe teamdashboards van Triple i gebruikt. Wat wilden jullie daarmee bereiken?

Met de teamdashboards van Triple i geef je medewerkers een middel om zelf aan de slag te gaan. Dat zorgt voor een gedeeld verantwoordelijkheidsgevoel van zowel medewerkers en management. En dat hoort ook zo. De organisatie moet het proces wel initiëren en blijven stimuleren, maar het moet uiteindelijk bottom- up gebeuren. Daarin is de dialoog leidend – samen bepalen waar aandacht nodig is voor meer energie.

De teamdashboards zijn een mooie manier om iedereen daar inhoudelijk bij te betrekken door ze de vraag te stellen wat ze belangrijk vinden in de scores van het EnergieKompas onderzoek. Dat iedereen dit zelf anoniem kon aangeven in het dashboard was een mooie manier om ook echt iedereen te betrekken en niet alleen diegenen die het hardst roepen.

En hoe heeft dat uitgepakt?

Iedereen vond de EnergieKompas resultaten interessant en het was ook mooi om te zien hoe je scoort ten opzichte van de rest van de organisatie en het Nederlands gemiddelde. Dat is inspirerend en inzichtelijk. Daarbij zijn veel ideeën gedeeld in de dashboards waar we in de teamgesprekken op zijn doorgegaan. Deze gesprekken hebben heel veel informatie gegeven over hoe iedereen erin zit en wat ze aan energiebronnen nodig hebben. Één gesprekbegeleider heeft alle teams begeleid. Daardoor kon zij de rode draad voor het management samenbrengen en ook blijvend betrokken blijven bij de uitvoer van de teamplannen.

De werkdruk wordt door de meeste collega’s als heel hoog ervaren, sommigen vonden dat heel vervelend en belastend, maar anderen vonden het juist erg nodig om energiek te kunnen werken. Hierbij hebben we uitgebreid stilgestaan, om van elkaar te leren en elkaar te steunen en zo zijn we er samen sterker uit gekomen.

Denken jullie dat jullie in de toekomst met Triple i verder gaan samenwerken? En waarom?

Dat ligt wel voor de hand. We willen blijven bouwen aan mentale energie en duurzame inzetbaarheid, wat een belangrijk thema is en ook zal blijven in de toekomst. Daarin willen we ook de vergelijking met het verleden kunnen blijven maken en medewerkers blijvend stimuleren om daarin hun rol te spelen. En dat samen met een partner die kwaliteit koppelt aan een goede praktische samenwerking lijkt ons logisch.

Effect bevlogenheid

Er is veel gepubliceerd over de effecten van bevlogenheid op organisatie uitkomsten.

Wat levert bevlogenheid uw organisatie op? Maak samen met ons – geheel vrijblijvend – uw business case.

+ 20%

Sales

– 50%

Verzuim

+ 12%

NPS

+ 18%

Productie

– 89%

Verloop