Robbert Huser, Manager UWV Sociaal Medische Zaken

Met welk doel zijn jullie gaan samenwerken met Triple i? Waarom kozen jullie voor hen?

We hebben gekozen voor Triple i omdat we het belangrijk vinden om te werken aan mentale energie als onderdeel van Duurzame Inzetbaarheid. Dat zit bij de mensen zelf en niet zo zeer bij de organisatie als geheel. We willen dat onze mensen lekker in hun vel zitten, want dat geeft intrinsieke motivatie, energie en uiteindelijk ook prestaties.

De methode van Triple i stimuleert eigen verantwoordelijkheid en reflectie. Daar geloven wij in, maar we realiseren ons ook goed dat de meeste mensen dat nog wel goed moeten leren.

Hoe hebben jullie de samenwerking ervaren? En wat maakt Triple i bijzonder in jouw ogen?

Wij zijn een grote organisatie. Ondanks dat Triple i een compacte organisatie is, zijn ze in staat een complete dienstverlening te leveren. Dat betekent dat ze goede inzichten kunnen bieden. Ze geven open en eerlijk advies over de door ons gekozen route, maar schromen ook niet om alternatieve routes voor te stellen, vanuit hun expertise en ervaring. Ze bewegen met ons mee, maar durven dus ook iets anders voor te stellen als dat in ons belang is. Wat verder bijzonder is dat ze wetenschappelijke inzichten van topniveau heel goed praktisch toepasbaar maken. Degelijk zonder te vergeten waar het om gaat (de toepassing).

Welke merkbare resultaten hebben jullie geboekt met de samenwerking?

De samenwerking met Triple i geeft ons (medewerkers én management) een inspirerende, bredere kijk op mens en werk. Meer handelingsperspectief op het versterken van het welzijn in de praktijk. Bewustzijn over dat je om met meer plezier en energie te kunnen werken, je beter kan richten op het meer verkrijgen van energie, dan het krampachtig proberen om stress te reduceren. Ze zijn confronterend zonder belerend te zijn.

We zijn bij UWV SMZ in een transitie naar meer zeggenschap en beslisbevoegdheid laag in de organisatie. Dat vraagt reflectie, zelfvertrouwen en bevlogen zijn.  En van onze mensen persoonlijk leiderschap en effectiviteit en verandervermogen. Daaraan heeft de samenwerking zeker bijgedragen doordat we de dialoog hierover tussen managers en medewerkers op gang wilden brengen. Dat heeft veel verbinding gegeven en verdieping van de gesprekken met medewerkers.

Denken jullie dat jullie in de toekomst met Triple i verder gaan samenwerken? En waarom?

Ja, Wij zien triple i als een partner in onze ambitie op bevlogenheid. We hebben goede stappen gezet, maar we zijn er nog niet. Uiteindelijk willen we het ons eigen maken om goed te kunnen blijven werken aan bevlogenheid. Daarin durft Triple i zichzelf overbodig te maken, maar we zullen nog wel wat ondersteuning en expertise nodig hebben de komende tijd. En ze leveren heel veel waarde voor hun inzet, en blijven vernieuwen. Dus waarom niet?

Effect bevlogenheid

Er is veel gepubliceerd over de effecten van bevlogenheid op organisatie uitkomsten.

Wat levert bevlogenheid uw organisatie op? Maak samen met ons – geheel vrijblijvend – uw business case.

+ 20%

Sales

– 50%

Verzuim

+ 12%

NPS

+ 18%

Productie

– 89%

Verloop