Ministerie van Defensie

Nils Burger – programmaleider WERKblik

Met welk doel zijn jullie gaan samenwerken met Triple i?

Binnen het Ministerie zijn wij een praktijkgerichte onderzoeksinstelling die goed aangesloten wil zijn bij de wetenschap, maar ook inspiratie wil putten uit de praktijk van andere organisaties. Een partnerschap met een stevig in de wetenschap verankerde partij die praktijkgericht onderzoek doet, was wat we nodig hadden om deze aansluiting te borgen.

Hoe kwamen jullie bij Triple i terecht? En waarom kozen jullie voor hen?

Wilmar Schaufeli’s kennis op het gebied van werkbeleving is uniek. Toen we leerden dat hij ook een praktijkgericht onderzoeksbureau heeft en we bezig waren met het vernieuwen van het vragenlijstinstrument dat wij gebruiken, lag een samenwerking voor de hand. In die samenwerking kunnen we ook gebruik maken van de gevalideerde vragensets van Triple i, wat het herontwerp van ons vragenlijstinstrument een stuk makkelijker maakte.

Hoe hebben jullie de samenwerking ervaren? En wat maakt Triple i bijzonder in jouw ogen?

We zijn positief verrast over hoe grondig Triple i zich voorbereidt. Het maken en nakomen van afspraken en de communicatie is zeer open en professioneel. Al met al ervaren we de samenwerking als een fijne combinatie van inhoudelijke verdieping en oog hebben voor het tempo van onze organisatie. Triple i schakelt daarin mee met het tempo dat wij aangeven. Vanaf het begin voelt het als een partnerschap, met verwachtingen en verantwoordelijkheden die gedeeld worden en open uitgesproken worden.

Welke merkbare resultaten hebben jullie geboekt met de samenwerking?

Met behulp van Triple i hebben we een veel strakkere en betere vragenlijst kunnen ontwikkelen. Wat we hadden is systematischer en compacter geworden. Dat wordt ook gewaardeerd door onze klanten, bijvoorbeeld doordat helderder wordt hoe werkbeleving werkt. Wat het is, hoe je het kan beïnvloeden en waarom het relevant is. Daarin helpt het om met het Job Demands – Resources model een toegankelijke gezamenlijke taal te hebben die ondersteunt met het aan de slag gaan met werkbeleving. Op alle niveaus in de organisatie.
Verder zijn we geïnspireerd in de opzet en het proces van het uitvoeren van het onderzoek. Mede geïnspireerd door Triple i zijn we nu bijvoorbeeld aan het nadenken over pulse metingen.

Denken jullie dat jullie in de toekomst met Triple i verder gaan samenwerken? En waarom?

Het licht wel voor de hand, we hebben een meerjarige samenwerking. Naar mijn verwachting zal in de toekomst het gezamenlijk innoveren meer van belang worden. Natuurlijk kunnen de vragenlijsten altijd beter, maar de grotere ontwikkelingen zullen komen uit het meer impact uit het onderzoek kunnen halen. Bijvoorbeeld door het gesprek beter te faciliteren op verschillende niveaus en door het gehele onderzoeksproces meer vanuit de bril van de mensen op de werkvloer te bekijken. Daarbij zijn wij ervan overtuigd dat Triple i ons kan blijven inspireren en ondersteunen.

Effect bevlogenheid

Er is veel gepubliceerd over de effecten van bevlogenheid op organisatie uitkomsten.

Wat levert bevlogenheid uw organisatie op? Maak samen met ons – geheel vrijblijvend – uw business case.

+ 20%

Sales

– 50%

Verzuim

+ 12%

NPS

+ 18%

Productie

– 89%

Verloop